W ubiegłym roku starosta Marzanna Wardziejewska ustanowiła nową coroczną nagrodę - Nagrodę Starosty Gołdapskiego, która ma być wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w rozwój i promocję powiatu gołdapskiego. Przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • działalność społeczna
  • oświata i kultura
  • sport i turystyka
  • biznes i gospodarka

Do końca stycznia można składać wnioski o jej przyznanie w tegorocznej edycji. Wnioskodawcami mogą być: zarząd powiatu w Gołdapi, grupy radnych powiatowych, organy administracji rządowej oraz samorządowej z powiatu gołdapskiego, organizacje pozarządowe działające na z powiatu gołdapskiego, grupy co najmniej 20 mieszkańców powiatu gołdapskiego. Każdy uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku kalendarzowym.

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom, podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej. Nagroda może być również przyznana pośmiertnie.

W ubiegłym roku starosta po zapoznaniu się opinią komisji doradczej w składzie: Marek Kuskowski, Alicja Iwaniuk i Stanisław Wójtowicz zdecydowała, że nagrody przyzna w trzech kategoriach. Otrzymali je:

  • w kategorii oświata i kultura: Alina Oleszczuk
  • w kategorii sport i turystyka: Andrzej Sztuk
  • w kategorii biznes i gospodarka: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WUTEH Sp. z o. o.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!