Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest określenie potrzeb szkoleniowych w powiecie gołdapskim oraz opracowanie planu szkoleń na 2022 rok. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy również osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w wieku 45+, które zainteresowane są rozwojem zawodowym i uzyskaniem wsparcia w dofinansowaniu kosztów szkoleń, studiów podyplomowych i egzaminów. Uzyskanie pomocy możliwe jest po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

Badanie będzie prowadzone do 21 grudnia br. Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego w w PUP w Gołdapi (tel. 87-615-03-95 wew. 324).

PUP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!