Radni miejscy podnieśli wczoraj swoje diety od 60 do prawie 80 procent. Do tego zdecydowali również, że chcą otrzymać wyrównanie do nowych wysokości pobranych już diet począwszy od 1 sierpnia br.

I tak:

  • nowa wysokość diety przewodniczącego rady to 3220,96zł (dotychczas 2013,10zł)
  • nowa wysokość diety wiceprzewodniczący rady to 2147,30zł (dotychczas 1342,07zł)
  • nowa wysokość diety przewodniczących komisji stałych rady to 1789,42 (dotychczas 1002,08zł)
  • nowa wysokość diety zastępców komisji stałych rady to 1342,07zł (dotychczas 841,03zł)
  • nowa wysokość diety pozostałych radnych to 1145,23zł (dotychczas 715,77zł)

Za przyjęciem stosownej uchwały rady miejskiej było 10 radnych, 4 było przeciwnych.

Warto podkreślić, że zmiana wysokości diet to własna inicjatywa radnych, żadne korekty nie są bowiem wymuszone przepisami, jak to jest w przypadku starostów, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!