Rada powiatu przyjęła w miniony czwartek uchwałę, która zmieniła wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymywać będzie starosta Marzanna Wardziejewska. W głosowaniu wzięło udział 8 włodarzy. Za przyjęciem uchwały było 4 (Andrzej Ciołek, Alicja Iwaniuk, Grażyna Senda i Stanisław Wójtowicz), przeciw 3 (Karol Szablak, Marek Kuskowski, Wioletta Tomaszewska-Walc), zaś Marzanna Wardziejewska wstrzymała się od głosu (brała jednak udział w głosowaniu, bo inaczej nie byłoby quorum).

Niemal już tradycyjnie w bieżącej kadencji na posiedzeniu rady powiatu, podczas której głosowane są uchwały w drażliwych lub mocno dyskusyjnych społecznie tematach, nie uczestniczyli radni opozycyjni.

Nowe wynagrodzenie będzie wyższe o kilkadziesiąt procent w stosunku dotychczas obowiązującego. Składać z następujących części:

  • wynagrodzenie zasadnicze 8200zł (dotychczas 4700zł)
  • dodatek funkcyjny 2520zł (dotychczas 1900zł)
  • dodatek specjalny 3216 (dotychczas 2640zł)
  • dodatek stażowy za wieloletnią pracę (w przypadku Marzanny Wardziejewskiej to 1640zł), nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z właściwymi przepisami.

Zmianę wysokości wynagrodzenia starosty gołdapskiego wymusiła ustawa z 17 września br. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownice stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz nowe rozporządzenie rady ministrów z 25 października br. ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Nowe przepisy znacznie podniosły maksymalne wynagrodzenie (w rozumieniu przepisów to suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego), jakie mogą otrzymywać włodarze, jednocześnie został ustalony próg minimalny na poziomie 80% maksymalnego wynagrodzenia.

Dotychczas starosta Marzanna Wardziejewska otrzymywała maksymalne wynagrodzenie przewidziane obowiązującymi do niedawna przepisami. Po zmianie jest ono na najniższym możliwym poziomie.

Nowa wysokość poborów starosty obowiązuje od 1 sierpnia br., gdyż tak przewidują nowe przepisy uchwalone przez sejm obecnej kadencji i podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Otrzyma ona zatem wyrównanie za kilka minionych miesięcy.

W ostatnim czasie radni powiatowi podczas nieoficjalnych rozmów dyskutowali również o ewentualnym podniesieniu wysokości swoich diet. Zdania na ten temat są jednak wśród nich podzielone. Temat ten nie pojawił się zatem ani na ostatnim posiedzeniu komisji, ani na sesji. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!