Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do korzystania z nowych komputerów umiejscowionych w czytelni i pracowni komputerowej. Komputery znalazły się w bibliotece dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki z projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest beneficjentem programu. Jego celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono 6 notebooków. Koszt ogółem zadania wynosił 30 tysięcy złotych, z tego 25,5 tysiąca złotych to dofinansowanie.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!