Burmistrz Gołdapi, wójtowie Bań Mazurskich i Dubeninek, a także starosta gołdapski wkrótce zarobią znacznie więcej niż dotychczas. Radni nie mają wyjścia i muszą jak najszybciej podnieść wynagrodzenia. Wszystko dzięki ustawie z 17 września br. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownice stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw i nowemu rozporządzeniu rady ministrów z 25 października br. ws. wynagradzania pracowników samorządowych.

Nowe przepisy znacznie podniosły maksymalne wynagrodzenie (w rozumieniu przepisów suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego), jakie mogą otrzymywać włodarze, jednocześnie został ustalony próg minimalny na poziomie 80% maksymalnego wynagrodzenia.

Jak możemy przeczytać w dodatku dla prenumeratorów Gazety Samorządu i Administracji, w przypadku:

 • burmistrza w gminie od 15 do 100 tysięcy mieszkańców minimalna pensja określona została na 14.788,80zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny)

  Wynagrodzenie burmistrza Gołdapi wynosi obecnie 9660zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny) + dodatek stażowy za wieloletnią pracę i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • wójta w gminie do 15 tysięcy mieszkańców minimalna pensja określona została na 13936zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny)

  Wynagrodzenie wójta gminy Banie Mazurskie wynosi obecnie 9100zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny) + dodatek stażowy za wieloletnią pracę.
  Wynagrodzenie wójta gminy Dubeninki  wynosi obecnie 9240zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny) + dodatek stażowy za wieloletnią pracę.

 • starosty w powicie do 60 tysięcy mieszkańców minimalna pensja określona została na 13936zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny)

  Wynagrodzenie starosty gołdapskiego wynosi obecnie 9240zł (łącznie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny) + dodatek stażowy za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z właściwymi przepisami.

Znacznie wyższe diety mogą też mieć radni. Jakie będą nowe wynagrodzenia burmistrza, wójtów i starosty, a także czy zmienią się diety radnych, dowiemy się zapewne już wkrótce.