Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na spotkanie z prof. Marcinem Biborskim i Wawrzyńcem Biborskim, które odbędzie się 28 października o godzinie 17:00 w drugim budynku Izby Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”.

Prof. Marcin Biborski jest autorem książki pt. „Dzwoniąc Zygmuntem. Ze wspomnień wawelskiego dzwonnika”. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Profil-Archeo z okazji 500 rocznicy uruchomienia dzwonu Zygmunt w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Premiera książki odbyła się 13 lipca br. Prof. Marcin Biborski to badacz i konserwator dzwonu, a także wieloletni dzwonnik, współzałożyciel Bractwa Dzwonników Królewskiego Dzwonu Zygmunta na Wawelu.