Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi zaprasza na bezpłatne kursy mające na celu aktywizację seniorów z całej Polski:

  • „Komunikatywny senior” - kurs języka angielskiego (poziom podstawowy) przeznaczony dla osób w wieku 60+. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi kształcenia uczestnicy wzbogacą zdolności poznawcze, zredukują nabytą z wiekiem sztywność kognitywną oraz rozbudzą w sobie ciekawość świata. Poznają podstawowe zwroty powitalne, zdobędą wiedzę z zakresu słownictwa stosowanego w domu, kawiarni czy też sklepie.
  • „Kursy dla seniorów” – kurs przeznaczony dla osób w wieku 50+ opracowany z wykorzystaniem programu kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości. Podczas 1,5 godzinnych spotkań tematycznych poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym, omawiane będą tematy związane z prawidłową interpretacją informacji ekonomicznych przedstawianych w mediach, ochroną danych osobowych i finansów oraz metody rekrutacji i sposoby poruszania się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Aby wziąć udział w szkoleniach niezbędny jest dostęp do komputera i internetu. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo. Informacje udzielane są również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi pod numerem telefonu
87-615-03-95 w. 324.

PUP w Gołdapi