Grupa radnych powiatowych wydała dziś oświadczenie dotyczące sytuacji w gołdapskim szpitalu. Przesłała je na adres naszej redakcji radny Piotr Wasilewski, z prośbą o publikację.

 

Oświadczenie radnych Rady Powiatu w Gołdapi

 

Wobec niepokojących informacji, jakie docierają do nas od personelu szpitala, o zamiarze likwidacji lub zawieszenia oddziału pediatrycznego w spółce GoldMedica sp. z o.o. i działań zarządu powiatu (Marzanna Wardziejewska, Andrzej Ciołek, Stanisław Wójtowicz, Grażyna Senda) w tej materii niżej podpisani radni oświadczają, że:

  • nie otrzymywali dotychczas żadnej rzetelnej informacji o realizacji kontraktów spółki zarówno od zarządu powiatu oraz zarządu spółki,
  • zgromadzeniem wspólników spółki GoldMedica jest wyłącznie zarząd powiatu i to on podejmuje decyzje co do kierunków działań wespół z zarządem spółki,
  • działania zarówno spółki, jak i zarządu powiatu nie tylko doprowadzają do wykluczenia gołdapskiego szpitala z tak zwanej sieci szpitali, zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców powiatu, a w konsekwencji zaburzają budżet całego powiatu, co przekładać się będzie także na inne zaplanowane działania.

 

Mając na względzie powyższe, nie mieliśmy wpływu na decyzje podejmowane przez zarząd spółki jak i zarząd powiatu, tym bardziej, że podejmowaliśmy próby rozmów i przekazywaliśmy jasne sugestie co do kształtu funkcjonowania zarówno szpitala, jak i samorządu powiatowego.

 

Jarosław Dzienis
Leszek Retel
Józef Dominiuk
Wacław Grenda
Małgorzata Kuliś
Wioletta Tomaszewska - Walc
Piotr Wasilewski
Anna Falińska