Ważą się losy oddziału dziecięcego w gołdapskim szpitalu. Niewykluczone, że wkrótce przestanie on działać. Powodem jest znikome jego średnie obłożenie i co za tym idzie duże straty finansowe dla spółki Goldmedica, jakie co miesiąc generuje. Straty te były na tyle duże, że nie była ona w stanie opłacić już na czas składek ZUS za ostatni miesiąc. 13 września starosta zorganizowała spotkanie z radnymi powiatowymi i wiceprezesem spółki Goldmedica, by przedstawić sytuację. Zaproszenie na nie zostało przekazane wszystkim radnym z kilkudniowym wyprzedzeniem. Na spotkaniu pojawiła się tylko połowa włodarzy (koalicyjnych i opozycyjnych). 15 września wiceprezes spółki GoldMedica poinformował pracowników oddziału dziecięcego o sytuacji i możliwości jego zamknięcia.

Dziś na facebooku dużą popularność zdobywa zdjęcie pań z oddziału dziecięcego z informacją o jego likwidacji z dniem 1 października br. Skontaktowaliśmy się ze starostą gołdapskim, by potwierdzić tę informację. Marzanna Wardziejewska powiedziała, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Podjęte one zostaną podczas zgromadzenia wspólników spółki (zarządu powiatu), które planowane jest pod koniec przyszłego tygodnia. Najprawdopodobniej padnie wówczas propozycja, by oddział dziecięcy został zawieszony na kilka miesięcy.  Z wiceprezesem spółki GoldMedica Tadeuszem Myśliwcem, który obecnie nią kieruje,  nie udało nam się dziś skontaktować, by porozmawiać.