Po raz kolejny nie będzie można uzyskać nocnej i weekendowej pomocy lekarskiej w GoldMedice. Tym razem mieszkańcy będą mieli problemy aż przez trzy dni z rzędu.

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że z uwagi na brak zabezpieczenia dyżurowego w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, w dniach 24, 25 i 26 września zastępstwo pełnić będzie nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Olmedica w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87-520-21-20).

 

W nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej gołdapskiej spółki w tych dniach będzie dostępna obsługa pielęgniarska (tel. 87-615-02-99, 512-291-907).

GoldMedica Sp. z o. o.