Jeśli pogoda nie stanie na przeszkodzie to do końca roku w pobliżu skrzyżowania Promenady Zdrojowej i ul. Jeziorowej zamontowany zostanie znak przestrzenny "Gołdap".

Kilka lat temu o wykonanie jakiegoś napisu przestrzennego zaczęli zabiegać ówcześni radni miejscy Zbigniew Makarewicz i Jan Steć. Brakowało w naszym mieście bowiem napisu z nazwą miejscowości, który byłby motywem na wielu zdjęciach robionych przez turystów w strefie uzdrowiskowej w Gołdapi.

W 2017 roku ogłoszony został konkurs na projekt konstrukcji przestrzennej złożonej z napisu "GOŁDAP". Wygrała go bardzo ciekawa propozycja złożona przez Agnieszkę Augustynowicz. Przez kolejne lata gmina jednak nie wykonała tej inwestycji (choć środki na jej wykonanie zapisywane były w kolejnych budżetach gminy). W 2018 roku z inicjatywy wymienionych wyżej radnych na budynku pijalni wód pojawiło się logo Gołdapi i od razu stało się częstym elementem fotografii wykonywanych w strefie uzdrowiskowej. Jan Steć przestał być radnym miejskim, Zbigniew Makarewicz został wybrany na kolejną kadencję i nadal zabiegał o budowę napisu przestrzennego.

czytaj też:

Gmina Gołdap realizuje obecnie projekt pn. ,,Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap". Jednym z jego etapów jest właśnie wybudowanie napisu przestrzennego. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na to zadanie. Wygrała go firma Top-Kop Krzysztof Świtaj. Jako jedyna złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Jej wartość to 288.479,07zł. Firma będzie miała 3 miesiące na wykonanie prac od chwili podpisania umowy. Ta powinna zostać zawarta na początku przyszłego tygodnia.