Powiat gołdapski po raz kolejny stara się pozyskać środki na modernizację ul. Partyzantów. Tym razem złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Prace obejmowałyby całą ulicę, od jej początku w pobliżu ul. Kościuszki (z wyłączeniem części, która należy do wojska) do ul. Ogrodowej. Część z nawierzchnią kamienną jezdni (od ul. Kościuszki do ul. Wolności) nadal by taką pozostała. Kostka byłaby jednak zdemontowana i ułożona od nowa w tzw. łuki rzymskie (jak to jest np. na ul. Kościuszki w Suwałkach). Do tego byłyby odpowiednio dopasowane chodniki i lampy. Ta część ulicy miałaby mieć charakter dopasowany do dawnych lat Gołdapi. Od ul. Wolności do ul. Ogrodowej byłby nawierzchnia bitumiczna, z chodnikami z polbruku. Wybudowana lub zmodernizowana zostałby sieć burzowa, powstałyby miejsca parkingowe.

Remontu wymaga też sieć wodno-kanalizacyjna w ciągu tej ulicy. To jednak leży w kompetencji gminy i to ona musiałaby zlecić, wykonać i zapłacić za jej modernizację. Dobrze byłoby, gdyby stało się to przed położeniem nowych chodników i nawierzchni na jezdni. Temat jest już znany burmistrzowi i części radnych miejskich. O priorytetowe traktowanie tej sprawy i znalezienie środków na gminne prace, jeśli powiat uzyskałby dofinansowanie na swoją część, zaapelowała na posiedzeniu do burmistrza komisja rady miejskiej ds. budżetu.

Szacowana wartość powiatowej inwestycji na ul. Partyzantów to 10 milionów złotych. Dotacja, jaką powiat może uzyskać to 95%. Jeśli pieniądze rządowe zostałyby przyznane, inwestycja zrealizowana zostałby najprawdopodobniej do końca 2023 roku.

Powiat w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład złożył też wniosek o dofinansowanie modernizacji ulic: 1 Maja, Lipowej i Jeziorowej w Gołdapi. Szacowana wartość tej inwestycji to także 10 milionów złotych.