Powiat gołdapski złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji polegającej na modernizacji ulic: 1 Maja, Lipowej i Jeziorowej w Gołdapi.

W ramach inwestycji na ulicach 1 Maja i Jeziorowej m.in. wykonana miałaby być nowa nawierzchnia bitumiczna, powstałyby miejsca parkingowe, powstałby ścieżka pieszo-rowerowa (od skrzyżowania z ul. Wiosenną w kierunku strefy uzdrowiskowej). Przy szkole miałyby powstać miejsca do chwilowego zatrzymania samochodu, by wysadzić lub zabrać dzieci (tzw. kiss and ride). Ul. 1 Maja byłaby modernizowana od zabudowań nr 7 do skrzyżowania z ul. Wczasową/Jeziorową, ul. Jeziorowa zaś od skrzyżowania do korsa pieszo-rowerowego (dalszą część wykonała wcześniej gmina Gołdap). Odcinek od zabudowań nr 7 do ul. Kolejowej nie byłby modernizowany. To dlatego, że projekt ma i inwestycję tę planował (planuje) wykonać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach modernizacji nowego przebiegu drogi nr 651 przez miasto.

Na ulicy Lipowej jezdnia zostałaby kamienna jak jest dzisiaj, ale kamienie zostałyby zdemontowane i ułożone na nowo w rzymskie łuki (jak to jest np. na ul. Kościuszki w Suwałkach). Powstałaby instalacja burzowa i kanał techniczny. Zamontowane miałaby zostać nowe lampy, dopasowane wyglądem do charakteru ulicy. Po obu stornach ulicy byłby chodnik (nie jest planowana tu droga pieszo-rowerowa). Przebudowane byłoby skrzyżowanie z ul. Okrężną i pl. Zwycięstwa, dzięki czemu powstałyby tutaj miejsca parkingowe (m.in. w pobliżu banku).

Szacunkowa wartość inwestycji to 10 milionów złotych. Dotacja, jaką powiat może uzyskać to 95%. Jeśli pieniądze rządowe zostałyby przyznane, inwestycja zrealizowana zostałby najprawdopodobniej do końca 2023 roku.