Kensus sp. z o. o. sp. k. działająca w gołdapskiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej żąda od gminy Gołdap zapłaty ponad 1,3 miliona złotych tytułem odszkodowania. Powodem są straty, jakie spółka miała ponieść w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spółka chciała spalać sklejkę drewnianą, która jest odpadem produkcyjnym w jej działalności i w ten sposób pozyskiwać ciepło w sezonie grzewczym. Rozpoczęła budowę odpowiedniej instalacji. W międzyczasie rada miejska w Gołdapi zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący m.in. tereny należące do spółki. Zmiana ta była poprzedzona konsultacjami społecznymi. Spółka nie zgłaszała wówczas uwag  do planowanych zmian.

Po czasie okazało się, że nowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala już  na spalanie przez spółkę odpadów. Firma zaczęła więc w różny sposób walczyć z gminą o zmianę decyzji. Złożona została m.in. petycja  jak i skarga na uchwałę dot. planu zagospodarowania. Rada miejska uznała, że wszystko podczas jego zmiany przebiegło prawidłowo. Uchwała rady miejskiej z 27 października 2020r. nie została też zakwestionowana przez wojewodę. Radni po kilku miesiącach oraz  spotkaniach z właścicielami spółki wyrazili jednak zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. Podczas sierpniowej sesji rady zdecydowali o przystąpieniu do prac związanych z ponowną zmianą planu zagospodarowania. Procedura moze potrać nawet rok.

Zgodnie z informacją zawartą w protokole zgromadzenia wspólników Kensus sp. z o .o. sp. k. z 29 czerwca br., udziały w tej spółce należą do:

  • Piotra Becza (komandytariusz posiadający 53,46% udziałów)
  • Bogusława Gniedziejki (komandytariusz posiadający 35,64% udziałów)
  • Janusza Anuszkiewicza (komandytariusz posiadający 9,9% udziałów)
  • Kensus sp. z o. o. (komplementariusz posiadający 1% udziałów)