WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Modernizacja drogi wojewódzkiej 651 Gołdap - granica województwa oraz odbudowa linii kolejowej z Gołdapi do Olecka mają być priorytetowymi inwestycjami województwa do sfinansowania z funduszy europejskich. Poinformował o tym wczoraj na facebooku radny wojewódzki Jarosław Słoma.

 

W ramach zakończonych konsultacji programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” samorząd województwa, zgodnie z zapowiedziami marszałka G. M. Brzezina i wicemarszałka M. Kuchcińskiego, zgłosił do tego programu jako inwestycje priorytetowe (na pierwszych miejscach projektów drogowych i kolejowych) modernizację DW nr 651 Gołdap - granica województwa podlaskiego oraz odbudowę linii kolejowej nr 41 na odcinku Gołdap - Olecko. Oczekujemy teraz na stanowisko strony rządowej. Zakwalifikowanie do programu „Polski Wschodniej” projektu kolejowego oznaczałoby, że 85% kosztów inwestycji stanowiłyby środki Unii Europejskiej, a 15 % wkład własny wniosłaby państwowa spółka PKP PLK. Samorządy lokalne nie musiałyby partycypować w kosztach tej inwestycji. Liczymy na pozytywną decyzję strony rządowej.

 

Jarosław Słoma

 

W ramach zakończonych konsultacji programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 samorząd województwa,...

Opublikowany przez Jarosława Słomę Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!