GOŁDAP. W listopadzie ubiegłego roku Jarosław Kwasiborski, mieszkaniec gminy Gołdap, obecnie kandydat na radnego w wyborach uzupełniających do rady miejskiej, złożył petycję do zarządu powiatu. Domagał się w niej podjęcia energicznych i skutecznych działań mających na celu uratowanie szpitala powiatowego w Gołdapi, wypracowania i przedstawienia, po konsultacji z mieszkańcami, koncepcji wdrożenia programu naprawczego dla tej instytucji ochrony zdrowia.

Wczoraj zarząd powiatu uznał petycję za zasadną. Starosta Marzanna Wardziejewska podkreśliła jednak uzasadniając stanowisko zarządu, że działania określone w petycji są od dawna realizowane zarówno przez zarząd powiatu, jak i zarząd spółki GoldMedica. W posiedzeniu zarządu uczestniczył również wnoszący petycję Jarosław Kwasiborski.

W materiale fragment posiedzenia zarządu powiatu, w którym starosta Marzanna Wardziejewska uzasadnia stanowisko zarządu oraz komentarz Jarosława Kwasiborskiego.

 


 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!