W ostatnich dniach mieszkańcy gminy Gołdapi otrzymali pocztą "Informację burmistrza Gołdapi o stanie finansów gminy w roku 2009, zamierzeniach inwestycyjnych na najbliższe lata oraz stanie zaawansowania niektórych zadań". Jest to 63-stronnicowa broszura, wydana przez Urząd Miejski. Burmistrz Marek Miros podsumowuje w niej inwestycje wykonane od roku 2007 oraz przedstawia plany władz miejskich na przyszłość. Porusza też tematy związane z podatkami i opłatami lokalnymi, bezrobociem oraz kontaktami międzynarodowymi.

Część z Państwa nie mieszka jednak w tym najładniejszym miejscu w Polsce. Dla takich osób Urząd Miejski opublikował powyższy materiał w formacie PDF na swojej stronie internetowej. Można go pobrać klikając TUTAJ. Zapraszamy do lektury!