GOŁDAP. Pod obrady powiatowych włodarzy trafił projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości diet radnych. Jeśli wejdzie w życie, część z nich co miesiąc otrzyma więcej niż obecnie. Wczoraj na posiedzeniu komisji rady powiatu projekt przedstawiła starosta Marzanna Wardziejewska.

Projekt zakłada podniesienie wysokości diet czterem  grupom radnych:

 • radnym wiceprzewodniczącym komisji stałych z 20% do 25% kwoty bazowej
 • radnym będących członkami dwóch komisji z 8% do 20% kwoty bazowej
 • radnym będących członkami jednej komisji z 4% do 15% kwoty bazowej
 • pozostałym radnym, niemających żadnych funkcji i niebędących członkami komisji z 3% do 9% kwoty bazowej

- Te zmiany nie spowodują skutku finansowego w budżecie roku 2020 - uważa starosta. Marzanna Wardziejwska nie wyjaśniła na posiedzeniu komisji, skąd taki wniosek, ale zapewne ma to związek z tym, że część radnych  w ostatnim czasie zrezygnowała z członkostwa w komisjach.

Przez kwotę bazową rozumie się kwotę 150% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określone na podstawie ustawy z 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. Obecnie kwota bazowa do wyliczania diet radnych wynosi 2684,13zł.Rada powiatu będzie głosować nad tym projektem uchwały na posiedzeniu w piątek, 26 czerwca.

Warto również zauważyć, że w 2019 roku uchwałą dotyczącą diet radnych zajmował się też sąd administracyjny. Stwierdził on wówczas nieważność jednego z punktów uchwały.

czytaj też:

Aktualne wysokości diet radnych powiatowych:

 • przewodniczący rady powiatu - 70% kwoty bazowej - 1878,89zł
 • radny, członek zarządu - 60% kwoty bazowej - 1610,48zł
 • wiceprzewodniczący rady powiatu - 38% kwoty bazowej - 1019,97zł
 • przewodniczący komisji stałej rady, komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji - 38% kwoty bazowej - 1019,97zł
 • wiceprzewodniczący komisji stałej rady, komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji - 20% kwoty bazowej - 536,83zł (po podwyżce będzie 671,03zł)
 • radny, członek 2 komisji - 8% kwoty bazowej - 214,73zł (po podwyżce będzie 536,83zł)
 • radny, członek 1 komisji - 4% kwoty bazowej - 107,37zł (po podwyżce będzie 402,62zł)
 • pozostali radni - 3% kwoty bazowej - 80,52zł (po podwyżce będzie 241,57zł)

 

 


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka