GOŁDAP. Czy Dom Kultury w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi przestaną funkcjonować jako oddzielne instytucje? Niewykluczone, bowiem tego właśnie chce burmistrz Tomasz Luto.

„W celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu zadań gminy w zakresie kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania, zamierza sie dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi. W wyniku połączenia instytucji zostanie utworzona gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Gołdapi” - przeczytać możemy w projekcie uchwały przedłożonym radnym przez burmistrza.

Tomasz Luto uważa, że w wyniku połączenia zmniejszą się koszty administrowania oboma instytucjami. Będzie bowiem jeden dyrektor, jedna księgowość, jedna osoba zajmująca się ochroną danych osobowych itd. Na wspólnym posiedzeniu komisji rady miejskiej zarówno on, jak i skarbnik gminy nie byli jednak w stanie przedstawić konkretnych analiz, które by wskazywały na oszczędności. A te, zdaniem niektórych radnych, nie są wcale takie pewne. Zbigniew Mieruński (w przeszłości wieloletni dyrektyor DK w Gołdapi) na przykład uważa, że jeden dyrektor nie da radę ogarnąć wszystkich zadań bibliotecznych i kulturowych, i będzie potrzebował co najmniej jednego zastępcy. Nadal będą więc co najmniej dwie osoby na kierowniczych stanowiskach. Wioletta Anuszkiewicz zwróciła uwagę na to, że Biblioteka Publiczna korzysta przy swojej działalności ze zwolnienia z podatku VAT, a dom kultury prowadzi sprzedaż objętą podatkiem VAT i zwolnioną, co wiąże się ze znacznie większą ilością pracy przy prowadzeniu księgowości. Wątpliwe jest zatem, by udało się ograniczyć zatrudnienie osób w dziale księgowym, które i tak w obu instytucjach jest na poziomie minimalnym. Swojego konkretnego zdania co do pomysłu burmistrza nie ma dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, która kieruje obecnie również domem Kultury w Gołdapi. Z jednej strony uważa, że gdyby była jedna instytucja to byłoby łatwiej organizować pracę. Teraz jest tak, że gdy biblioteka potrzebuje do realizacji swojego pomysłu sali widowiskowej DK, musi jej użyczać, pytać wcześniej, czy jest wolna. W ramach jednej instytucji byłby jeden harmonogram wykorzystania sali i jedna osoba by o wszystkim decydowała. Z drugiej strony takie sytuacje nie są chyba problemem, bowiem Halina Wojtanis bardzo chwali dotychczasową współpracę biblioteki z domem kultury, uważa ją za wzorową.

Projekt uchwały dotyczący „zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi w jedną instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury w Gołdapi” znalazł się w porządku obrad rady miejskiej, która odbędzie się 20 maja. Przyjecie takiej uchwały przez radę nie oznacza automatycznego połączenia obu instytucji, ale będzie dla burmistrza „zielonym światłem” do rozpoczęcia prawnej procedury, po zakończeniu której pod obrady rady powinien trafić projekt w sprawie ich połączenia.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading