O sytuacji związanej z koronawirusem w powiecie gołdapskim rozmawiamy z mł. asp. Anną Barszczewską, oficerem prasowym KPP w Gołdapi.


- Ile osób gołdapscy policjanci muszą obejść, by sprawdzić, czy przestrzegają one domowej kwarantanny?

- O liczbie osób objętych kwarantanną informują służby sanitarne i rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego. Policja nie udziela takich informacji.

- Czy weryfikacja osób objętych kwarantanną odbywa się codziennie?

- Tak, weryfikacja jest prowadzona przynajmniej raz dziennie przez umundurowanych policjantów w oznakowanych radiowozach.

- Czy były jakieś nieprawidłowości związane z odbywaniem kwarantanny przez mieszkańców powiatu gołdapskiego?

- Policjanci odnotowali jedną sytuację, podczas której mieszkaniec powiatu gołdapskiego objęty kwarantanną przebywał poza miejscem zamieszkania. Wobec mężczyzny zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Przypominam, iż osoby nieprzestrzegające zasad kwarantanny muszą liczyć się z przekazaniem informacji o tym fakcie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gołdapi. Może on nałożyć na taką osobę karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Osoby takie mogą też odpowiadać za wykroczenie lub nawet przestępstwo.

- Czy zainstalowanie odpowiedniej aplikacji w telefonie i wypełnienie otrzymywanych przez nią poleceń powoduje, że osoby będącej w kwarantannie policja już nie odwiedza?

- Docelowo osoby, które będą korzystać z aplikacji, nie będą sprawdzane przez policję. Jest to jednak dopiero wdrażane i na razie nie mogę jeszcze powiedzieć, jak to będzie funkcjonować.

- Czy gołdapscy policjanci mają środki ochrony osobistej, by móc zareagować, gdyby było trzeba zatrzymać osobę w kwarantannie lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem?

- Policjanci są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, by zminimalizować ryzyko zakażenia w sytuacji interwencji wobec osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że może być zakażona. Każda załoga jest wyposażona w sprzęt, niczego nie brakuje, wszelkie braki uzupełniane są na bieżąco.

- Czy w związku z epidemią policja zauważyła spadek liczby interwencji w ostatnich dniach?

Policjanci poza tym, że otrzymali nowe zadania związane z epidemią koronawirusa, to tak jak dotychczas podejmują interwencje w innych sprawach. Ich liczba nie uległa znaczącej zmianie.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading