GOŁDAP. Sesja rady miejskiej odbyła się wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Włodarze przyjęli uchwałę ws. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020. Na jego realizację w budżecie gminy przeznaczone ma być 445,7 tysiąca złotych. Wydatki mają rozłożyć się następująco:

  • 4.350zł na wydawanie i zakup karmy kotom wolno żyjącym
  • 423.872,60zł na: zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt w Kośmidrach; opiekę nad kotami wolno żyjącymi w tym sterylizację lub kastrację; dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli; bezpłatne oznakowanie psa lub kota mikroczipem; usypianie ślepych miotów psów i kotów dostarczonych przez mieszkańców; leczenie zwierząt powypadkowych lub wymagających interwencji weterynaryjnej; utrzymanie w gospodarstwie rolnym zwierząt zabłąkanych lub odebranych właścicielowi,
  • 720zł na działania edukacyjne w zakresie objętym programem
  • 16.800zł na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W ramach programu gmina Gołdap zapewni, do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji (suk, kotek) i kastracji (psów, kotów) posiadających właściciela. W ciągu roku jedna osoba może poddać sterylizacji lub kastracji maksymalnie dwa zwierzęcia. 

Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i kołami łowieckimi. Żadne uwagi nie zostały wniesione.


 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading