GOŁDAP. Starosta Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali wczoraj aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Mariusz Kimszal, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Grzegorz Jejer, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Piotr Poniatowski. Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading