GOŁDAP. W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się dziś odprawa, na której podsumowany został 2019 rok. Udział w niej oprócz gołdapskich policjantów wzięli m.in. pracownicy cywilni gołdapskiej komendy, prokurator rejonowy Andrzej Tylenda, zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Edward Szydłowski, starosta Marzanna Wardziejewska i przedstawicielka burmistrza Róża Popławska. Podsumowania minionego roku dokonał komendant powiatowy policji mł. insp. Dariusz Stachelek.

Po przedstawieniu danych statystycznych głos zabrali zaproszeni goście. Zarówno prokurator jak i zastępca komendanta wojewódzkiego bardzo chwalili pracę i profesjonalizm gołdapskich policjantów. Dane statystyczne wskazują bowiem, że gołdapska komenda nadal jest jedną najlepszych i najskuteczniejszych w województwie. Na zakończenie odprawy mł. insp. Dariusz Stachelek podziękował funkcjonariuszom i praconikom gołdapskiej jednostki za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę.

W ubiegłym roku stwierdzonych zostało 491 przestępstw (2018 - 327), zaś wykrywalność sprawców wyniosła 85,1% przy średniej wojewódzkiej 70%. Wśród tych przestępstw o charakterze kryminalnym było 267 (2018 - 208) i o charakterze korupcyjnym 48. Ogółem ustalono dane 290 przestępców (2018 - 249).

Jeśli chodzi o policjantów prewencji, w 2019 roku zanotowano 4162 interwencji (2018 - 4220), w tym na terenie miejskim 2843 (2018 - 2893) zaś na terenie wiejskim 1214 (2018 - 1327).

Policjanci ruchu drogowego w ubiegłym roku ujawnili 5381 wykroczeń (2018 - 5205). Sprawcom wystawili 3392 mandaty (2018 - 2385) oraz 1414 razy pouczyli (2018 - 2216).

Na drogach powiatu odnotowano 29 wypadków (2018 - 25), w których zginęło 5 osób (2018 - 3) zaś 36 zostało rannych (2018 - 31). Było też 189 kolizji (2018 - 158).

Priorytety gołdapskiej policji na bieżący rok to:

  • prowadzenie skutecznej promocji zawodu policjanta w celu dążenia do uzupełnienia wakatów
  • ograniczenie przestępczości najbardziej dotkliwej dla społeczeństwa w 7 wybranych kategoriach
  • skuteczne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
  • podnoszenie skuteczności działań w sprawach poszukiwań osób
  • dążenie do osiągnięcia mierników czasu reakcji na zdarzenia pilne i zwykłe
  • dążenie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ograniczenie liczby wypadków i kolizji
  • dążenie do zwiększenia ilości wykonanych służb bezwzględnych przez policjantów pionu prewencji

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading