GOŁDAP. W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się dziś odprawa, na której podsumowany został 2019 rok. Udział w niej oprócz gołdapskich policjantów wzięli m.in. pracownicy cywilni gołdapskiej komendy, prokurator rejonowy Andrzej Tylenda, zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Edward Szydłowski, starosta Marzanna Wardziejewska i przedstawicielka burmistrza Róża Popławska. Podsumowania minionego roku dokonał komendant powiatowy policji mł. insp. Dariusz Stachelek.

Po przedstawieniu danych statystycznych głos zabrali zaproszeni goście. Zarówno prokurator jak i zastępca komendanta wojewódzkiego bardzo chwalili pracę i profesjonalizm gołdapskich policjantów. Dane statystyczne wskazują bowiem, że gołdapska komenda nadal jest jedną najlepszych i najskuteczniejszych w województwie. Na zakończenie odprawy mł. insp. Dariusz Stachelek podziękował funkcjonariuszom i praconikom gołdapskiej jednostki za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę.

W ubiegłym roku stwierdzonych zostało 491 przestępstw (2018 - 327), zaś wykrywalność sprawców wyniosła 85,1% przy średniej wojewódzkiej 70%. Wśród tych przestępstw o charakterze kryminalnym było 267 (2018 - 208) i o charakterze korupcyjnym 48. Ogółem ustalono dane 290 przestępców (2018 - 249).

Jeśli chodzi o policjantów prewencji, w 2019 roku zanotowano 4162 interwencji (2018 - 4220), w tym na terenie miejskim 2843 (2018 - 2893) zaś na terenie wiejskim 1214 (2018 - 1327).

Policjanci ruchu drogowego w ubiegłym roku ujawnili 5381 wykroczeń (2018 - 5205). Sprawcom wystawili 3392 mandaty (2018 - 2385) oraz 1414 razy pouczyli (2018 - 2216).

Na drogach powiatu odnotowano 29 wypadków (2018 - 25), w których zginęło 5 osób (2018 - 3) zaś 36 zostało rannych (2018 - 31). Było też 189 kolizji (2018 - 158).

Priorytety gołdapskiej policji na bieżący rok to:

  • prowadzenie skutecznej promocji zawodu policjanta w celu dążenia do uzupełnienia wakatów
  • ograniczenie przestępczości najbardziej dotkliwej dla społeczeństwa w 7 wybranych kategoriach
  • skuteczne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
  • podnoszenie skuteczności działań w sprawach poszukiwań osób
  • dążenie do osiągnięcia mierników czasu reakcji na zdarzenia pilne i zwykłe
  • dążenie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ograniczenie liczby wypadków i kolizji
  • dążenie do zwiększenia ilości wykonanych służb bezwzględnych przez policjantów pionu prewencji

 

 


Wyszukiwarka

Loading