GOŁDAP. W grudniu 2019r. Polski Instytut Ekonomiczny, zajmujący się m.in. dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawił publikację „Scenariusze rozwoju małych miast” zarysowując wizję jak powinny wyglądać polskie miasta w 2035r.

W 2018r. w Polsce było 930 miast, z czego 712 to małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców, mieszka w nich 13% Polaków. W ramach projektu zbadano 205 małych miast i podzielono na 3 skupienia z czego:

  • 54 miasta potrzebują impulsu rozwojowego;
  • 88 miast nie wykorzystuje szans;
  • 63 miasta są przyjazne do życia.

Do grupy tych przyjaznych do życia miast eksperci zaliczyli Gołdap, jako jedyne mazurskie małe miasto na wschód od Olsztyna. Z regionu w tym gronie znalazły się też Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Bisztynek, Reszel, Lidzbark Warmiński i Pasłęk.

Każdemu z powyższych skupień miast eksperci opracowali, po analizie STEEPVL, po cztery scenariusze rozwoju oraz rekomendacje. Mogą być one inspiracją w budowaniu, czy aktualizacji strategii rozwoju lokalnego oraz regionalnego.

Do rozwoju małego miasta istotna jest minimalizacja istniejących barier, wykorzystanie potencjałów rozwojowych oraz poprawa jakości życia rozumiana jako zapewnienie dobrych warunków mieszkaniowych, dostępu do usług, ochrony zdrowia i edukacji, dbałość o środowisko naturalne, jakość powietrza, wzrost aktywności gospodarczej oraz rozwój z poszanowaniem ładu przestrzennego i zasad zrównoważonego rozwoju. Ważne jest tworzenie pozytywnego wizerunku miasta.

W optymalnym scenariuszu „Złote czasy” rozwój miast powinien opierać się na utrzymaniu odpowiedniego potencjału demograficznego (liczby ludności) i wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych.

Kluczowym zadaniem jest zatem utrzymanie liczby ludności- hamowanie odpływu, ograniczanie wyjazdów, zachęcanie do powrotów i przyciąganie nowych mieszkańców poprzez dalszą poprawę jakości życia. Według ekspertów napływ migracyjny ( z obszarów wiejskich, innych miast i zagranicy -zgodnie z potrzebami rynku pracy) ograniczy zjawisko starzenia się ludności.

W dłuższej perspektywie, w mojej ocenie, szanse na utrzymanie się jako lokalne centra obsługi i ośrodki wzrostu będą miały tylko te małe miasta, które mają pomysł na swoją przyszłość, pozostałe będą zamierać.
W minionych latach w zarządzie województwa warmińsko- mazurskiego postawiliśmy na wsparcie rozwoju małych miast. Powstała polska sieć Cittaslow - Miast Dobrego Życia, do której przystąpiła też Gołdap. Rozwój miast sieci Cittaslow wsparliśmy dziesiątkami milionów euro z RPO Warmia i Mazury.

Gołdapski samorząd wypracował „Pomysł na Gołdap” dzięki czemu przeszliśmy w ramach polskiej transformacji drogę od „umierającego miasta” z najwyższym w historii Polski bezrobociem strukturalnym na początku lat 90-tych do Mazurskiego Kurortu rozwijającego funkcję uzdrowiskową. Wykorzystaliśmy położenie nadgraniczne, stworzyliśmy dzielnicę przemysłową - sse, rozwinęliśmy bazę i funkcję turystyczną, odzyskaliśmy status ośrodka powiatowego, utrzymaliśmy obecność wojska. Gołdap z szarego, zapyziałego miasteczka na końcu Polski stała się pięknym miasteczkiem na początku Polski i Unii Europejskiej. Jeszcze dużo trzeba pracy aby była dobrym miejscem do życia dla wszystkich.

Stąd potrzeba kolejnej wizji rozwoju- pamiętając o ciągłym zwiększaniu dostępności komunikacyjnej: kolej Gołdap- Olecko, DK 65- modernizacja do Ełku i połączenie z Via Baltica, DW 651.

Może ten raport będzie takim właśnie katalizatorem wykuwania nowych wizji i pomysłów.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych dobrą przyszłością Gołdapi do analizy Raportu: www.pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-Raport_scenariusze_male.pdf

Może warto nawiązać kontakt z autorami i uzyskać od nich pogłębioną diagnozę dotyczącą Gołdapi do wykorzystania przy aktualizacji strategii rozwoju miasta.Tegoroczny jubileusz 450 rocznicy nadania praw miejskich jest swoją drogą dobrą sposobnością do społecznej dyskusji i praktycznego Prezentu Jubileuszowego dla Gołdapi, Gołdapian- w mieście, powiecie i tych rozsianych po świecie: Wizji Rozwoju Gołdap’2035.

Z myślą o dobrej przyszłości i dobrej jakości życia w Gołdapi nas, naszych dzieci i wnuków.

Jarosław Słoma
www.facebook.com/Łączy-Nas-Gołdap-1885504625070601 
www.facebook.com/sloma.jaroslaw

 

 


Wyszukiwarka

Loading