GOŁDAP. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zorganizowali spotkanie szkoleniowe adresowanych do osób i podmiotów, które zatrudniają bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców na terytorium RP. W spotkaniu udział wzięli pracodawcy z powiatu gołdapskiego, ełckiego i oleckiego.

Konferencja odbyła się 3 grudnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi. W przedsięwzięciu udział wzięło około 30 osób, właścicieli firm oraz osób delegowanych przez pracodawców z branż: turystycznej, budowlanej, produkcyjnej i rolniczej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły osoby m. in. z Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Ełku oraz powiatowych urzędów pracy w Gołdapi, Ełku i Olecku.

Tematem konferencji były praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców na podstawie obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze SG oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy odpowiadali na liczne pytania dotyczące procedury i formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie Warmii i Mazurach. (WMOSG)

 

 


Wyszukiwarka

Loading