GOŁDAP. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zorganizowali I Konferencję Służb Mundurowych „Cudzoziemcy w Polsce od wjazdu do wyjazdu” z zakresu kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Ełku, Gołdapi i Olecka.

Konferencja odbyła się 29 listopada na terenie drogowego przejścia granicznego w Gołdapi. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze SOK z Ełku, straży miejskich z Ełku i Gołdapi oraz komend powiatowych policji w Ełku, Gołdapi i Olecku. Funkcjonariusze SG omówili zagadnienia związane m.in. z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawili rodzaje dokumentów, którymi mogą posługiwać się obcokrajowcy przebywający w naszym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na sfałszowane dokumenty okazywane do kontroli. Tematy prezentowane podczas przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości.

 

 


Wyszukiwarka

Loading