GOŁDAP. 19 listopada wicestarosta Andrzej Ciołek podpisał umowy na modernizację dwóch dróg w powiecie gołdapskim. Ich realizacja nastąpi w 2020 roku.

Pierwsza inwestycja to przebudowa drogi powiatowej nr 4829N na Osiedlu I w Gołdapi. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.189.550,66zł, przy czym wysokość dofinansowania zewnętrznego to 1.077.204,09zł. Zakres prac obejmie m.in. budowę jezdni, chodników, parkingów, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, budowę wjazdów indywidualnych z kostki brukowej, przebudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 maja oraz ul. Pod Piękną Górą.

Druga inwestycja to budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N - ul. Ustronie w Gołdapi. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.433.699,40 zł, a wysokość dofinansowania to 1.171.690,88zł. Zakres robót obejmie m.in. budowę nowej nawierzchni, stanowisk postojowych, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem, chodników, połączenia pomiędzy jezdnią a obiektem mostowym, budowę wjazdów indywidualnych z kostki brukowej.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading