GOŁDAP. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi odwiedzili policjanci z Komedy Powiatowej Policji z Gołdapi. Podczas spotkania domownicy dowiedzieli się, jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób udzielić jej pierwszej pomocy. Mieli również możliwość przećwiczenia swoich umiejętności na specjalnie przygotowanym fantomie przeznaczonym do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zapoznali się z metodami oszustw, na jakie narażone są osoby starsze i osoby z niepoprawnością oraz przypomnieli sobie również zasady poruszania się po drogach. Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom za spotkanie oraz cenne rady.

ŚDS „Słoneczny Dom” w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading