POWIAT GOŁDAPSKI. Podobnie jak w roku ubiegłym, przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie przeprowadzana jest kampania pn. „19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, której głównym organizatorem jest Women’s World Summit Foundation. Jest to genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

Podobnie jak w roku ubiegłym, przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie przeprowadzana jest kampania pn. „19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, której głównym organizatorem jest Women’s World Summit Foundation. Jest to genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. W Polsce działania tej kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań. Celem działania jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem „YES to prevention of child abuse!” (TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy, a więc prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę i uczyć o godności człowieka.

W placówkach oświatowych w gminie Gołdap w ramach akcji odbędą się spotkania i warsztaty poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, w których czynnie wezmą udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

13 listopada takie spotkania odbyły się w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi i Szkole Podstawowej w Grabowie.

KPP w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading