GOŁDAP. 28 października rada miejska przyjęła uchwałę zwiększającą wynagrodzenie burmistrza Gołdapi do maksymalnego poziomu dopuszczonego prawem. Tomasz Luto będzie teraz zarabiał miesięcznie 9660 złotych brutto.

Uchwała w tej sprawie trafiła pod obrady z inicjatywy grupy radnych: Moniki Wałejko, Mirosława Zajączkowskiego, Zofii Syperek, Teresy Dzienis, Mariana Chmielewskiego. Argumentami za przyznaniem podwyżki w ich ocenie jest m.in. bardzo dobra współpraca z radą miejską, merytoryczne dyskusje nad uchwałami oraz pozytywne opinie RIO dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok i za pierwsze półrocze bieżącego roku.
mówi radna Monika Wałejko

Za przyznaniem podwyżki glosowało 9 radnych (Marian Chmielewski, Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Zbigniew Makarewicz, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Monika Wałejko i Mirosław Zajączkowski), przeciw był 1 (Marian Mioduszewski). Pozostali radni byli nieobecni na sesji (Wioletta Anuszkiewicz, Zbigniew Mieruński, Beata Otto, Krystyna Sadowska, Józef Wawrzyn). Nowa wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 1 stycznia br. więc burmistrz otrzyma jeszcze wyrównanie za minione miesiace bieżącego roku.

 

 


Wyszukiwarka

Loading