GOŁDAP. 16 października w godzinach od 10:00 do 14:00, w sali nr 2 Starostwa Powiatowego zorganizowane zostanie stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, Będzie przy nim można:

  • wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz założyć internetowe konto pacjenta
  • zasięgnąć informacji o programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez NFZ (m.in. programy profilaktyki chorób układu krążenia, raka piersi, raka szyjki macicy, chorób odtytoniowych, gruźlicy, badań prenatalnych)
  • zasięgnąć informacji o prawach pacjenta i funkcjonowaniu NFZ

 

 


Wyszukiwarka

Loading