JABŁOŃSKIE. Od początku bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Jabłońskich jest ponownie pod skrzydłami gminy Gołdap. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zrezygnowała z bycia jej organem prowadzącym.

Ze stosownym wnioskiem zarząd fundacji wystąpił już w maju bieżącego roku. Powodem takiego działania jest reforma oświaty i zmiana sposobu naliczania subwencji.

- W szkole zatrudnionych jest 15 osób, wcześniej zatrudnienie było większe. Oddział przedszkolny liczy 20 dzieci, do ośmiu klas (oddziałów) szkoły podstawowej uczęszcza 20 osób. Najmniej liczna klasa liczy jedną osobę. Głównym powodem, dla którego fundacja złożyła wniosek o przejęcie do prowadzenia szkoły jest reforma oświaty, która wprowadziła trzykrotne przeliczanie tzw. dotacji na ucznia. Przeliczenie następuje w styczniu, marciu i październiku każdego roku. Dane wchodzące w skład wzoru do wyliczenia dotacji są od nas niezależne (plan kontra wykonanie budżetu na szkołach gminnych tego samego typu co fundacyjna tj. wiejskie szkoły). Decyzja fundacji podyktowana jest terminami i wzorem wyliczania dotacji, hipotetycznym obciążeniem zobowiązaniami szkoły fundacji jako organu prowadzącego w przypadku, gdy dotacja będzie zmniejszona - informowała wówczas fundacja na swojej stronie internetowej.


W bieżącym roku szkolnym zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do placówki o 15% w stosunku do roku szkolnego 2018/2019. Jak poinformowała w poniedziałek na posiedzeniu komisji rewizyjnej rady miejskiej pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Edyta Izbicka, do oddziałów szkolnych uczęszcza 16 uczniów, do oddziałów przedszkolnych 18 dzieci. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli, w tym na całym etacie 7. Do tego są dwa etaty obsługi (konserwator i sprzątaczka). Sprawami administracyjnymi i księgowością zajmuje się Szkoła Podstawowa nr 5. Placówka nie zatrudnia psychologa i pedagoga. Nie posiada gabinetu pielęgniarki i stołówki. Jest jadalnia, a posiłki dowożone są ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi.

Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach na posiedzeniach rady miejskiej lub jej komisji ponownie pojawi się pytanie o zasadność dalszego funkcjonowania szkoły w Jabłońskich. To m.in. dlatego, że z dużym prawdopodobieństwem samorząd będzie musiał wydać znacznie więcej na jej funkcjonowanie niż w latach poprzednich wydawał na dotację dla FRRG na ten cel. Znacznie tańszym rozwiązaniem dla budżetu gminy wydaje się przeniesienie dzieci do SP5 i ich dowożenie.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!