GOŁDAP. Podobnie jak w latach ubiegłych, Biblioteka Publiczna w Gołdapi włączyła się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa również i w tym roku. Tym razem hasłem przewodnim obchodów jest „Polski splot”. Z tej okazji 14 września w drugim budynku muzealnym odbył się wykład wraz z prezentacją multimedialną pt. „Od niemieckiego Goldap do polskiego Gołdap”, który przedstawił dr Jerzy Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Nasz gość w ciekawy i przystępny sposób opowiedział o rozwoju Gołdapi na przestrzeni wieków, dopełniając wykład ciekawymi, dawnymi zdjęciami. Była mowa m.in. o gołdapskim browarze „Krech” czy też o specjalnych miejscowych banknotach, które wprowadziło gołdapskie starostwo powiatowe. Drugą częścią spotkania w ramach EDD było widowisko patriotyczne pt. „A to Polska właśnie” w wykonaniu Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” z Dubeninek. Występ przybliżył widowni drogę Polski do odzyskania niepodległości.

BP w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading