POWIAT GOŁDAPSKI. - Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa” znajduje się obecnie na etapie procedury wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - informuje wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński w odpowiedzi na interpelację radnego wojewódzkiego Jarosława Słomy. Decyzja ta wydawana jest przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

 


 

 


Wyszukiwarka

Loading