GOŁDAP. Starosta Marzanna Wardziejewska, wicestarosta Andrzej Ciołek i skarbnik powiatu Bożena Radzewicz podpisali we wtorek umowy z wojewodą Arturem Chojeckim na dofinansowanie modernizacji dwóch dróg powiatowych. Środki pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.Powiat gołdapski otrzyma dotacje na zadania:

 • „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N - ulicy Ustronie w Gołdapi”
  wartość inwestycji: 2.841.781zł
  deklarowany wkład własny powiatu gołdapskiego: 1.420.890,50zł
  wartość dofinansowania: 1.420.890,50zł, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 08.2019-11.2019

 • „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N - Osiedle I w Gołdapi”
  wartość inwestycji: 2.664.147zł
  deklarowany wkład własny powiatu gołdapskiego: 1.322.073,50zł
  wartość dofinansowania: 1.322.073,50zł, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 08.2019-11.2019

 

 


Wyszukiwarka

Loading