GOŁDAP. Wojewoda Artur Chojecki oraz burmistrz Tomasz Luto i skarbnik Joanna Łabanowska podpisali wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gołdapi umowy na dofinansowanie modernizacji dwóch dróg gminnych. Środki pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina otrzyma dotacje na dwa zadania:

 • „Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry”
  wartość inwestycji: 2.720.019,98
  deklarowany wkład własny gminy Gołdap: 1.360.009,99
  wartość dofinansowania: 1.360.009,99, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 09.2019-09.2020

 • „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi”
  wartość inwestycji: 2.717.095,00
  deklarowany wkład własny gminy Gołdap: 1.358.547,50
  wartość dofinansowania: 1.358.547,36, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 09.2019-09.2020


 

 


Wyszukiwarka

Loading