KRAJ / POWIAT GOŁDAPSKI. Dzisiaj od wczesnych godzin rannych w całym kraju, w tym także w powiecie gołdapskim policjanci ruchu drogowego prowadzą działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Akcja pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Działania potrwają do godziny 22.00. Policyjna akcja „NURD” to działania, których celem jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach i kierujących i pieszych. Ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie dla pieszych w ruchu drogowym. W czasie trwania akcji funkcjonariusze będą zwracać nie tylko uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale również będą bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. (KPP Gołdap)

 

 


Wyszukiwarka

Loading