GOŁDAP. Burmistrz Gołdapi odwołał Martę Jurgiełan ze stanowiska dyrektora Domu Kultury w Gołdapi. Była ona szefową tej instytucji od 9 lutego 2010 roku. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Od 1 sierpnia burmistrz powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Mirosławowi Bobrowskiemu. Będzie je pełnił do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora, jednak nie dłużej niż rok. Tak wynika z zarządzenia burmistrza Gołdapi w tej sprawie.

 

 


Wyszukiwarka

Loading