GOŁDAP. Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rady powiatu. Dziesiecioro obecnych na sesji włodarzy (pięcioro było nieobecnych) przyjęło zmiany w budżecie powiatu, które m.in. pozwalają rozpocząć realizację projektów w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Do powiatu gołdapskiego trafiło z budżetu MSWiA ponad 275 tysięcy złotych na trzy projekty, złożone przez samorząd powiatowy.

Pierwszy z nich - „On, ty i ja razem na szlaki bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego” - to kontynuacja znanego już projektu, które starostwo realizuje wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi. Wartość projektu to 151.955zł, z czego dotacja wynosi 98.635zł.

Drugi projekt pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Jego wartość to 111.880zł, z czego dotacja wynosi 97.730zł.

Trzeci projekt pn. „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812 – ul. Kościuszki w Gołdapi” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wartość projektu to 89.900zł, z czego wartość uzyskanego dofinansowania to 79.050zł.

Projekty będą realizowane do końca bieżącego roku.

 

 


Wyszukiwarka

Loading