GOŁDAP. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zorganizowali spotkanie szkoleniowe adresowane do osób i podmiotów, które zatrudniają bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców na terenie RP. Udział w nim wzięli pracodawcy z powiatu oleckiego, ełckiego i gołdapskiego.

Konferencja odbyła się 29 lipca na terenie drogowego przejścia granicznego w Gołdapi. Podczas spotkania nie zabrakło instytucji rynku pracy, z którymi SG na co dzień współpracuje prowadząc kontrolę legalności zatrudnienia. Uczestnikami byli przedstawiciele, m. in. Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Ełku, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku i Powiatowego Urzędu Pracy Gołdapi.

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 30 osób. Właściciele firm oraz osoby delegowane przez pracodawców reprezentowali branże: turystyczną, budowlaną, produkcyjną i rolniczą.

Głównym tematem spotkania były praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców na podstawie obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze graniczni odpowiadali na liczne pytania dotyczące procedury i formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur. (WMOSG)

 

 


Wyszukiwarka

Loading