WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE/GOŁDAP. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. W 2019 roku obchodzimy 75 rocznicę tego zrywu powstańczego w okupowanej przez Niemców stolicy. Jak co roku dla upamiętnienia pamięci poległych powstańców i cywilów w całej Polsce, 1 sierpnia o godzinie 17.00 (tzw. godzinie W) zawyją syreny.

Wypełniając dyspozycję zarządzenia nr 26 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający jedną minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie jakichkolwiek działań, nawet tych które zostały przypisane niniejszemu sygnałowi alarmowemu. Zakończenie emisji sygnału jest równoznaczne z jego odwołaniem.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading