OLSZTYN. Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podpisanie przez wojewodę oraz zaproszonych samorządowców tegorocznych umów na dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Pieniądze w wysokości łącznej ponad 734 tys. złotych otrzyma 9 samorządów na 11 projektów. Ich priorytetem jest szeroko rozumiana troska o bezpieczeństwo mieszkańców lokalnych społeczności. Ze środków MSWiA zostaną przebudowywane przejścia dla pieszych, prowadzona będzie edukacja dzieci i młodzieży oraz profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Do powiatu gołdapskiego trafi ponad 275 tysięcy złotych na trzy projekty. Wszystkie złożył samorząd powiatowy.

Pierwszy z nich - „On, ty i ja razem na szlaki bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego” - to kontynuacja znanego już projektu, które starostwo realizuje wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi. Wartość projektu to 151.955zł, z czego dotacja wyniesie 98.635zł.

Drugi projekt pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Jego wartość to 111.880zł, z czego dotacja wyniesie 97.730zł.
Trzeci projekt pn. „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812 – ul. Kościuszki w Gołdapi” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wartość projektu to 89.900zł, z czego wartość uzyskanego dofinansowania to 79.050zł.

Wnioski o wsparcie finansowe realizacji trzech projektów złożyła również gmina Gołdap. Wojewoda zakwalifikował je do drugiego etapu naboru, minister jednak nie przyznał środków na ich realizację.


Wyszukiwarka

Loading