GOŁDAP. Z okazji Dni Gołdapi polana przy tężni została w środę wypełniona pokazami oraz warsztatami. Gołdapska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza K-9 przeprowadziła pokaz umiejętności psa Celta, który skradł serca najmłodszych. Przedstawiciel firmy Lumeda Medical zaprezentował metody zabezpieczenia osób poszkodowanych przed utratą zdrowia lub życia. Do prezentacji użyte zostały fantomy i manekiny. Demonstrowane były również sposoby używania defibrylatorów. Reprezentant firmy EOD TECH przekazał informacje na temat zasad postępowania w przypadku podłożenia lub groźbie podłożenia urządzenia wybuchowego. Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „ARCHEO” zaprezentowało swoje eksponaty oraz prezentację urządzeń używanych podczas poszukiwań.

BP w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading