WARMIA I MAZURY. Straż Graniczna przypomina, że na odcinku polsko-rosyjskim przekraczanie granicy państwowej może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych - w przejściach granicznych. Apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek. Przypomina również, że obowiązuje całkowity zakaz wejścia i wjazdu na pas drogi granicznej tj. odcinek 15 metrów licząc od granicy państwa w głąb kraju.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przestrzegają przed konsekwencjami karnymi w przypadku przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych, np. aby zrobić sobie pamiątkową fotografię czy z bliska obejrzeć słupy Polski i Rosji. Zachowania takie stanowią czyny karalne określone w kodeksie karnym lub w kodeksie wykroczeń, w zależności od okoliczności czynu, zagrożone karą grzywny do 500 złotych bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat. (WMOSG)

 

 


Wyszukiwarka

Loading