GOŁDAP. Starosta Marzanna Wardziejewska i wicestarosta Andrzej Ciołek przy kontrasygnacie skarbnik Bożeny Radzewicz podpisali w ubiegłym tygodniu umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON na wniosek gołdapskiego samorządu powiatowego (realizatora programu) przeznaczył 223.363,95 złotych na likwidację barier architektonicznych i transportowych niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego. Dzięki dofinansowaniu szkoły podstawowe nr 1, 3 oraz 5 otrzymają środki na adaptację łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, nr 2 oraz w Grabowie na podjazdy dla niepełnosprawnych uczniów. W najbliższych dniach powiat gołdapski przekaże środki na rzecz gminy i jej jednostek.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading