GOŁDAP. Mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gołdapskiego samorząd powiatowy (jako realizator programu) wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o środki na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W odpowiedzi PFRON przeznaczył 223.363,95 zł na realizację zaplanowanych działań. Dzięki dofinansowaniu gołdapskie szkoły podstawowe nr 1, 3 oraz 5 otrzymają środki na adaptację łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie na podjazdy dla niepełnosprawnych uczniów.

Już niebawem powiat gołdapski podpisze umowę z PFRON, a następnie przekaże środki na rzecz gminy i jej jednostek.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading