GOŁDAP. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (i w przeddzień święta patronki naszego kościoła) czyli 9 czerwca w parafii NMP Matki Kościoła w Gołdapi przedstawiliśmy spektakl ewangelizacyjny pod tytułem „Z Maryją Matką Kościoła w mocy Ducha Świętego”. Był on „kontynuacją” przedstawionego w naszym mieście w kwietniu br. Misterium Męki Pańskiej.

Przedstawienie skupiło się na wieczerniku i oczekujących w nim apostołów. Ich lęk, niepewność, rozterki i nadzieje, oraz Maryii, która podtrzymuje na duchu, wzywa do wytrwałości i modlitwy. Punkt kulminacyjny to zesłanie Ducha Świętego, które napełnia apostołów nową mocą, odwagą, zapałem oraz chęcią głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.

Następnie poprowadzono modlitwę, w której wszyscy razem - odtwórcy i widzowie - zapraszaliśmy Ducha Świętego do naszego życia, prosiliśmy o otwarcie naszych serc na Jego działanie.

Na zakończenie Jolanta i Adam Mikielscy podzielili się doświadczeniem działania Ducha Świętego w ich życiu.

Duch Święty działał, co widać było we wzruszeniu licznie przybyłych widzów.

Chwała Panu!

 

 
Wyszukiwarka

Loading