KRAJ/GOŁDAP. Poznaliśmy listę rankingową projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Trzy wnioski złożone przez powiat gołdapski otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 275.415zł.

Pierwszy z nich - „On, ty i ja razem na szlaki bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego” - to kontynuacja znanego już projektu, które starostwo realizuje wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi. Wartość projektu to 151.955zł, z czego dotacja wyniesie 98.635zł.

Drugi projekt pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Jego wartość to 111.880zł, z czego dotacja wyniesie 97.730zł.

Trzeci projekt pn. „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812 – ul. Kościuszki w Gołdapi” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wartość projektu to 89.900zł, z czego wartość uzyskanego dofinansowania to 79.050zł.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 
Wyszukiwarka

Loading