GOŁDAP. Alicja Iwaniuk i Karol Szablak rezygnują z funkcji członków zarządu powiatu. Jak poinformowała na lutowej sesji rady powiatu przewodnicząca Anna Falińska, ich pisma w tej sprawie wpłynęły do biura rady 22 lutego. Rezygnacje rada powinna przyjąć na posiedzeniu w marcu.

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne mówi: „Jeżeli członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego przed dniem wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje lub udziały, o których mowa w art. 4, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.”.

Karol Szablak prowadzi działalność gospodarczą w Baniach Mazurskich, Alicja Iwaniuk jest wspólnikiem w spółce jawnej w Dubeninkach. W ciągu trzech miesięcy od wyboru do zarządu powiatu oboje musieli więc zdecydować, jaką widzą dla siebie przyszłość. Oboje zdecydowali, że wolą dalej prowadzić działalność biznesową.

Obecny zarząd powiatu liczy 5 członków, po przyjęciu rezygnacji przez radę będzie liczyć 3. Rada na lutowym posiedzeniu przyjęła uchwałę ws. zmiany statutu powiatu. Po wejściu tych zmian w życie, zarząd powiatu będzie musiał liczyć 4 osoby, rada będzie musiała więc uzupełnić skład o jedną osobę (nie musi ona być członkiem rady powiatu).

 

 


Wyszukiwarka

Loading